13.02. pie mums viesojas sociālie uzņēmēji no Ukrainas.

13.02. pie mums viesojas sociālie uzņēmēji no Ukrainas.
Article created: 2020.02.18.

13.02. Sociālais uzņēmums "Visi Var" un Cerību spārni pieredzes apmaiņā viesojas sociālie uzņēmēji no Ukrainas.
Paldies socialauznemejdarbiba.lv asociācijai par sadarbību. Ukrainas viesi izteica piedāvājumu sadarboties, dalīties mūsu pieredzē un iedrošināt viņu cilvēkus, ka darot un mēģinot ir iespēja palīdzēt līdzcilvēkiem un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību. Paldies Regita Zeiļa, vienmēr prieks satikties!!!

News

By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close