Piedalamies kopīgā akcijā Ie[log]ojies LATVIJAI!

Piedalamies kopīgā akcijā Ie[log]ojies LATVIJAI!
Article created: 2021.05.07.

Arī mūsu mājā šodien valda svinīga svētku sajūta!!!
Visi ar prieku sagaidīja fotogrāfus no Siguldas novada pašvaldība, lai piedalītos kopīgā akcijā Ie[log]ojies LATVIJAI!
2021.05.04.

News

By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close