ORDER ONLINE OR CALL US 8 800 777-23-22

SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “VISI VAR”

DARBA INTEGRĀCIJAS UZŅĒMUMS

Sociālais uzņēmums “Visi Var”dibināts 2018. gada 30. janvārī, Siguldā. 

Tā  darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana. 

Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai,  jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

RAŽOTNES

Viens no sociālā uzņēmuma “Visi Var” darbības pamatvirzieniem ir darbnīcu jeb  ražotņu darbība. Uz doto brīdi uzņēmumā  izveidotas 4 darbnīcas: šūšanas, adīšanas, apdrukas un radošā darbnīca. 

Šūšanas darbnīca piedāvā drēbju labošanas un/vai  šūšanas un izšūšanas pakalpojumus.

Adīšanas darbnīcā  tiek adīti dažādi izstrādājumi, arī pēc individuāla pasūtījuma.

Apdrukas darbnīca piedāvā krūžu un citus  A4 izmēra apdrukas pakalpojumus uz tekstila.

Radošā darbnīca piedāvā oriģinālu kartiņu izgatavošanas  un dāvanu saiņošanas pakalpojumus.

TIRDZNIECĪBA

Labdarības veikalā “Visi Var” tiek realizēta mērķgrupas radītā produkcija- rokdarbi un labdarības prece. Ienākumi no pārdotās produkcijas tiek ieguldīta labadrības projektos: jaunu darba vietu radīšanai un aprīkojuma iegādei.

Rokdarbu tirzniecība. Veikalā iespējams iegādāties visus šūšanas, adīšanas, radošajās darbnīcās, biedrībā “Cerību Spārni” un sadarbības parneru  produktus.

Labdarības prece. Veikalā tiek  pieņemta  vietējo iedzīvotāju un ārvalstu partneru  ziedotā prece ( apģērbs, sadzīves preces u. tml.), ir iespējams iegādāties sadzīves preci no Vācijas un Anglijas.

Izbraukuma tirdzniecība. Piedalāmies dažādos rakdarbu tirdziņos. Labprāt atsaucamies uz aicinājumu tirgot mūsu preci dažādu uzņēmumu organizētos tirdziņos.

SADARBĪBA

Sadarbojamies ar valsts, pašvaldības un izglītības iestādēm. 

Nodrošināt prakses vietas studentiem un kursantiem.
Nodrošinām darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.
Nodarbinām cilvēkus, kuri veic sabiedrisko darbu.

Sociālais uzņēmums "Visi Var"

Begin typing your search above and press return to search.