Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros ALTUM piešķīris grantu sociālajam uzņēmumam “Visi var”

       

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt sociālā riska grupu pārstāvju nodarbinātību un labklājību. Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti - izveidojot koka izstrādājumu ražošanas darbnīcu un palielinot nodarbināto personu skaitu jau esošajā šūšanas darbnīcā.

Īstenojot projektu tiks noslēgti 4 jauni darba līgumi kokapstrādes jomā. Darbiniekiem tiks organizētas apmācības strādāt ar tehniku. Papildus tiks noslēgts 1 jauns darba līgums, palielinot nodarbināto skaitu sociālā uzņēmuma "Visi Var" (jau esošajā) šūšanas darbnīcā. Darbiniekam tiks organizētas apmācības strādāt ar iegādāto izšūšanas mašīnu.

Biznesa projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 tiks finansēts ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu, izmantojot Altum piešķirto grantu un sociālā uzņēmuma “Visi var” līdzdalību apmaksājot projekta attiecināmās izmaksas.

Projekta īstenošana tiks uzsākta 2021.gada beigās un tiks īstenots līdz 2022.gada beigām.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa sastāda vairāk kā 50 000.00 eiro. Altum granta summa sastāda 45 042.03 eiro.

You have successfully subscribed!