SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “VISI VAR”

DARBA INTEGRĀCIJAS UZŅĒMUMS


Sociālais uzņēmums “Visi Var” dibināts 2018. gada 30. janvārī, Siguldā.

Tā darbības mērķis ir personu ar invaliditāti, viņu tuvinieku un sociāli mazaizsargāto grupu nodarbinātības veicināšana.

Peļņa no ienākumiem tiek ieguldīta labdarības projektu un sociālā atbalsta īstenošanai, jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

You have successfully subscribed!