MIHAILS

Mihails dzīvo Cerību spārni biedrības “Cerību spārni” grupu mājā “Spāre”, tā atrodas Cēsu novadā. Mihails komunicē neverbāli, savas emocijas, vēlmes un vajadzības izsaka ar skaņām un žestiem. Atbilstoši savām spējām, Mihails piedalās visos grupu mājas darbos. Tāpat viņam patīk iesaistīties jauniešu brīvā laika sarunās, viņš klausās un atbild ar lielu devu smieklu, kas bieži vien veicina papildus sirsnīgu jautrību. Mihails ir atklāts un tiešs, ja kāda no aktivitātēm viņam nepatīk, viņš nepiedalās vai, ja kaut kas negaršo, viņš neēd.
Mihails kopā ar pārējiem grupu mājas “Spāre” jauniešiem apmeklē dienas centru “Spāre” specializētās darbnīcas, tur viņš piedalās sveču liešanas darbnīcā, lauž vaska gabaliņus un pilda tos formiņās. Ļoti svarīgi pieminēt, ka vaska gabaliņu laušana un pildīšana formiņās Mihailam ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs darbs, jo tam nepieciešama spēja koncentrēties, tāpat tiek nodarbināta smalkā roku motorika. Mihailam tas ir sava veida izaicinājums, treniņš un darbs vienlaicīgi.
Grupu mājā “Spāre” dzīvo jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, atbilstoši savām spējām, saņemot nepieciešamo atbalstu, viņiem ir iespēja dzīvo cilvēkcienīgu dzīvi. Piedaloties dienas centra “Spāre” specializētajās darbnīcās, viņi izgatavo dažādus kvalitatīvus, ikdienā noderīgus produktus. Tos iespējams iegādāties sociālā uzņēmuma veikalos “Visi Var”. Ja arī tu sajūti šo produktu augsto pievienoto vērtību un vēlies atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti nodarbinātību, tad esi mīļi gaidīts sociālā uzņēmuma veikalos “Visi Var” Siguldā, Institūta ielā 5a vai Raiņa ielā 1, vai internetā https://visivar.lv/
Mūsu darbu un cilvēkus vari atbalstīt zvanot uz ziedojuma tālr. 90006661 (viens zvans 4,27 EUR).
You have successfully subscribed!