PALDIES LATVIJAS UNIVERSITĀTEI PAR SADARBĪBU MĀJAS LAPAS TULKOŠANĀ!

Paldies par brīnišķīgo sadarbību ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studentēm un pasniedzēju, kuras palīdzēja iztulkot Sociālā uzņēmuma "Visi Var" mājas lapas tekstus angļu valodā.
Pateicamies personīgi profesionālā maģistra studiju programmas "Rakstiskā tulkošana", 2.kursa studentēm Leldei Blažēvicai, Lainei Lācei, Sanitai Matulei, Līvai Bunkšei, Aijai Tolstojai, Maijai Sīmanei un LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas lektorei
Helēnai Gizelezai.
Drīz mūsu mājas lapas informāciju un aprakstus par mūsu darbu varēs saņemt plašāka mērķauditorija un pateicoties šim ieguldījumam varēs paplašināties mūsu klientu loks.
Latvijas Universitāte

You have successfully subscribed!