VALSTS PREZIDENTS EGILS LEVITS ATZINĪGI NOVĒRTĒ SOCIĀLO UZŅĒMUMU "VISI VAR"!

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits novērtē Sociālais uzņēmums "Visi Var" darbību!!!
Un atzīmē sociālo uzņēmumu nozīmi kopienā un sabiedrībā!
Paldies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija par sadarbību un sociālās uzņēmējdarbības stiprināšanu!!!

Valsts prezidents: sociālie uzņēmumi rada nozīmīgu pienesumu vietējai kopienai, pagastam, mazpilsētai, pilsētai – tātad visai valstij.
"Sociālais uzņēmums “Visi var” veiksmīgi un jau ilgtermiņā sadarbojas ar Siguldas novada pašvaldību, pilnveidojot un pārveidojot sociālo pakalpojumu jomu, kā arī uzlabojot nodarbinātību speciālām mērķa grupām."

Plašāk lasīt:
https://lvportals.lv/dienaskartiba/325083-valsts-prezidents-socialie-uznemumi-rada-nozimigu-pienesumu-vietejai-kopienai-pagastam-mazpilsetai-pilsetai-tatad-visai-valstij-2021?fbclid=IwAR0UftxRU-RQDUbzQI6Av3MbGZSyAefmJ0vJ4O7hKQjZv-lq6Fm1bUwOtbQ

You have successfully subscribed!