Aļona A!

Kopš 2013. gada Aļona ir atbalsta pesona biedrībā “Cerību spārni”. Viņas darba gaitas ir saistītas tikai ar sociālo pakalpojumu jomu. Arī pirms, darba gaitu uzsākšanas “Cerību spārnos”, nostrādāti 8 gadi šajā jomā! Stabili var apgalvot, ka Aļona savu darbu lieliski pārvalda un izprot. “Nav nekā tāda, ko nevar izdarīt ikdienišķās lietās”!: tā saka, Aļona!
Pirmsākumā, veidojoties pakapojumam, Aļonai bija pašai jāapgūst dažādas amata prasmes. Šūšanu, aušanu, filcēšanu, zīda apgleznošanu. Tagad, kad ir šī pieredze, Aļonai ir viegli palīdzēt klientiem apgūt prasmes izveidot dažādus darbus. “Pats vienkāršākais pamats ir sveču darbnīcas darbiņi. Tad vērojam, ko jaunietis ar invaliditāti vēl prastu darīt, kādi ir viņa talanti. Pavisam nejauši atklājām Roberta talantu filcēt, viņa krāsu un kompozīcijas prasmes. Būt līdzās ikvienam un redzēt, kā bērni izaug un mainās. Ne tika bērni, bet arī pieaugušie ļoti mainās! Tas ir tas darba gandarījums, kad mēs redzam to rezultātu cilvēkā, jo darbu daram no sirds! ”: saka Aļona. Šis noteikti nav emocionāli vieglākais darbs- atbalstīt, fiziski palīdzēt un arī mierināt gan bērnus, gan pieaugušos. Kādam ir skumjas, bēdas, satraukums, neziņa.. Ļoti svarīgi ir savstarpējie joki- humors, ko visi labi saprot un tas ir ļoti nepieciešams. Ir jāsniedz atbalsts ik dienu!
Kolēģus Aļona sauc par savu otro ģimeni. Jo kopā pavadītais laiks ir nenovērtējams. Visi ir ļoti atbalstoši un izpalīdzīgi. Aļona saka paldies arī vadītājai Evai, kas mūs visus satur kopā, atbalsta, lai attīstītos dienas centrs un citi sociālie pakalpojumi Siguldas novada iedzīvotājiem. Aļonai kopš dzimšanas ir iegūta invaliditātes grupa, bet iespējams tieši tas deva visvairāk spēku un vēlmi citiem palīdzēt, jo kad mamma vēlējās izdarīt darbu viņas vietā, vienmēr teica: “Es pati pacelšu, izdarīšu, jo pati varu”! Ģimene ir viņas spēka un prieka avots. Garas pastaigas ir tās kas palīdz sakārtot domas brīvajā laikā. Šajā, COVID 19 vīrusa laikā, visvairāk vēlētos, lai mēs rastu spēku sev un līdzcilvēku atbalstam.


2021.04.15.

You have successfully subscribed!