Sendijs!

Jau vairākus gadus, Sendijs apmeklē dienas centru. Viņš labi jūtas šajā vidē un ar visiem saprotas. Šo pienākumu, būt te, viņš uztver kā dabisku dzīves sastāvdaļu. Katru dienu viņu uz biedrības “Cerību spārni” dienas centru ved mamma. Sendijs nerunā, bet saprotas ar mīmiku un žestiem. Lai taptu saruna mums palīdz viņa asistents.
Pirmsākumā Sendijs darbojās keramikā, veidojot māla figūras. Rullējot un veidojot dažādas formas bumbiņas, tapa šķīvji. Tomēr keramika tik labi nepadevās, tāpēc lielāko daļu laika viņš darbojas sveču darbnīcā. Sveču plāksnes tiek salauztas lielākos un mazākos gabaliņos. Šis darba process veicina sīko pirkstu motoriku, koncentrēšanās prasmes un neizpaliek arī skaistais darba rezultāts. Ja kādam draugam neizdodas iebērt sveces trauciņos viņš palīdzēs to izdarīt. Sendijam labi padodas arī filcēšanas darbiņi. Tapuši paliktnīši katliņiem. Darbinieki Sendiju raksturo kā ļoti mierīgu un izpalīdzīgu cilvēku. Sendijs labprāt palīdzēs draugam, kuram kāds no darbiņiem nepadodas. Viņš arī bez atgādinājuma sakops savu darba vietu.
Brīvajā laikā jaunietis ar prieku iesaistās dienas centra dejošanas nodarbībās un viņa deju partnere ir Zane. Apmeklē arī dienas centra mūzikas un fizioterapijas nodarbības. Viņš noteikti piedalīsies ekskursijās, lai gūtu jaunu pieredzi un zināšanas. Lai pievērstu sev meitenes uzmanību viņš var viņai uzmīt uz kājas vai ar elkoni iebakstīt!  Mājās viņš prot izpalīdzēt mammai mājas darbos. Sakārtot savu telpu, pagatavot maizītes ar tēju. Bet rudenī piedalās lapu grābšanas darbos. Dienas noslēgumā viņš jūt, kad laiks doties mājup un būs atbraukusi mamma, tāpēc ņem somu un rūpīgi to sakārto. Nav jāskatās pulkstenī, lai zinātu, kad ir laiks...

You have successfully subscribed!